Puspitorini, Indah. " RANCANGAN ANIMASI INTERAKTIF PENGENALAN ALAT-ALAT TRANSPORTASI UNTUK SISWA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL AZZAM CILEDUK TANGERANG" Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer [Online], (3 December 2016)