Ermawati, E., & Hidayatulloh, T. 2016 Dec 3. PENERAPAN ALGORITMA C4.5 PADA SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PENENTUAN PENERIMA RASKIN (BERAS MASYARAKAT MISKIN). Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer. [Online] :